Giỏ hàng

GIGABYTE

Card Màn Hình Gigabyte RTX2080 Aorus Xtreme 8G
-6%
Card Màn Hình Gigabyte RTX2080 Aorus 8G
-5%
21,800,000₫ 23,000,000₫
Card Màn Hình Gigabyte RTX2080 Gaming OC 8G
-5%
21,000,000₫ 22,000,000₫
Card Màn Hình Gigabyte RTX2080 Windforce OC 8G
-6%
Card Màn Hình Gigabyte RTX2070 8G GDDR6 Aorus Xtreme
-6%
Card Màn Hình Gigabyte RTX2070 8G GDDR6 Winforce
-7%
Card Màn Hình Gigabyte RTX2060 6G GDDR6 Gaming OC
-5%
Card Màn Hình Gigabyte RTX2060 6G GDDR6 OC
-6%
Card Màn Hình Gigabyte GTX1660Ti 6G OC
-3%
7,400,000₫ 7,600,000₫
Card Màn Hình Gigabyte GTX1660 6G Gaming OC
-2%
Card Màn Hình Gigabyte GTX1660 6G OC
-2%
5,990,000₫ 6,100,000₫
Card Màn Hình Gigabyte GTX1650 4G Gaming OC
-2%
Card Màn Hình Gigabyte GTX1650 4G OC
-4%
4,320,000₫ 4,500,000₫
Facebook Twitter Linkedin Top